Defibrilatör | AED Cihazları Fiyatı| Defibrilatör Fiyatları | AED Cihazı Fiyatları

 

Defibrilatör Cihazı Nedir?

Defibrilator cihazı, kalbin durmuş (asystole) ya da anormal atım davranışları göstermesi (fibrilasyon gibi) gibi hayati önem taşıyan durumlarda, kalbi tekrar normal sinus ritmine döndürmeyi amaçlayan bu amaçla kalbe kısa sureli yüksek bir akım gönderen bir elektro şok cihazıdır.

Defibrilatör Klinik Uygulama Alanı

Defibrilatör cihazları Acil Servis, Kardiyoloji Servisi, Yoğun Bakım, Ameliyathane’lerde kullanılır. Kalbe dışarıdan uygulanan ve değeri 360 jul düzeyine kadar yükselebilen, ya da dahili elektrodlar ile cerrahi uygulamalar sırasında ( 50 jul gibi) ,doğrudan kalp kasına gönderilen elektrik enerjisi, kalbin toparlanarak normal sinus ritmine dönmesine olanak sağlar. Kalbe defibrilatörle şok verilebilmesi için kalbin ventriküler flatter veya fibrilasyonda olması gerekir.  Defibrilatör cihazı, kalpteki VF/VT türü ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılır.

Defibrilatör Cihazı Çalışma Prensibi

Defibrilatör, elektrik enerjisini, daha önce kimyasal enerji olarak depoladığı bir batarya sisteminden alır bunu bir osilatör devresi, yüksek voltaj trafosu ve yüksek kapasite ve endüktansa sahip bir Kondansatör /Bobin reaktif devresi üzerinden harici ya da dahili elektrodlar aracılığı ile göğüs kafesi üzerinden ya da doğrudan kalbe uygular.

Elektriksel defibrilasyon belirli düzeyde ventriküler uyarıyı sağlar. Şok sayesinde fibrilasyon halindeki ventriküller normale döner. Cihazlar Monofazik ve Bifazik diye iki ana gruba ayrılabilir. Monofazik olanlarda, tek yönlü (pozitif fazlı)  akan bir akım göğüs duvarına iletilir. Bifazik defibrilatörlerde, akımın 2 yönlü (pozitif ve negatif) fazı vardır. Bifaziklerde ,şoklamaya 120 J ile başlanır, sonuç alınamaz ise 200, bir sonraki aşamada ise 270 J verilir. Cihazdan cihaza farklılık göstermek ile beraber monofazik cihazlarda 360 J baz alınırken bifazik cihazlarda verilmesi gereken enerji, genellikle 120-200 J civarındadır.

Günümüz cihazlarının neredeyse tamamı, Cardioversion denilen ve kalbin ECG’sini algılayarak, R dalgasına senkronize olan ( sinyaldeki R dalgasının çıkış yönünde bir genlik değerine ulaşıldığında şokun uygulanmasına izin veren)  ve bu sayede, T dalgası sırasında akım gönderimine engel olarak, Ventriküler fibrilasyon yaratma riskini ortadan kaldıran bir özelliğe sahiptirler.

Defibrilatör Cihazı Temel Komponentler

 • Ana Cihaz
 • Batarya
 • ECG Monitör
 • Defibrilatör Kaşıkları
 • Printer

Defibrilatör Cihazı Nasıl Kullanılır

 • Defibrilasyondan önce mutlaka en az 5 döngü CPR uygulanır.
 • Defibrilatör on/off düğmesi ile açılır.
 • Enerji select düğmesi ile bifazik defibrilatör için 120–200 J, monofazik defibrilatör için 360 J enerji seviyesi seçilir. 
 • Elektrotlara yeterli miktarda sıvı elektro jel sürülür. Elektrotlar arasında jel bağlantısı olmamalı; tek elle iki elektrot bir arada tutulmamalıdır.
 • Elektrotlar, göğüs duvarına, anterior apeks pozisyonunda yerleştirilir. Elektrot, sternum üzerine yerleştirilmemelidir. 
 • Monitörden kalp ritmi değerlendirilir.
 • Ritim VF ya da nabızsız VT ise, charge düğmesi ile cihaz, elektrik akımı vermeye hazır olur. Elektrotlar sadece hastanın göğsünde iken şarj edilmelidir.
 • Elektrotlar göğüs duvarına sıkıca bastırılır.
 • Her iki elektrot üzerinde bulunan discharge düğmesine, aynı anda basılır.
 • Şok verildikten hemen sonra yine 5 siklus CPR yapılır.
 • Monitörden ritim takibi yapılır ve ECG kontrol edilir.
 • Ritim, nabızsız VT ya da VF ise 2. defibrilasyon uygulanır. 2. defibrilasyon, bifazik defibrilatör için 120–360 J, monofazik defibrilatör için 360 J enerji seviyesi seçilerek uygulanır.
 • Defibrilasyon 3–5 kez tekrarlanabilir.

Defibrilatör Cihazı Kullanım Uyarıları

 • Defibrilatörün bataryası her zaman dolu olmalı, şarj seviyesi kontrol edilmeli, kullanım sonrası cihaz tekrar şarj edilmelidir.
 • Elektrotlar, kablolar, düğmeler, monitör kontrol edilmelidir.
 • EKG kâğıdı takılı olmalıdır.
 • Elektrotlar, kullanımdan hemen sonra temizlenip cihaz üzerindeki yuvasına konmalıdır. Aksi takdirde elektrotlara sürülen sıvı jel katılaşır, bir sonraki kullanımda kıvılcım oluşmasına veya transtorasik impedansın artmasına neden olabilir.
 • Defibrilatörün yanında mutlaka sıvı elektro jel bulunmalıdır.

   

  ​Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle maalesef sitemizden fiyat paylaşımı yapamıyoruz.
  Lütfen fiyat taleplerinizi telefone-mail ve iletişim formu yolu ile isteyiniz.