EKG Cihazı | EKG Cihazı Fiyatları | EKG Cihazı Nedir | EKG Cihazı Çeşitleri | Tek Kanal EKG Cihazları | 3 Kanal EKG | 6 Kanal Cihazlar | 12 Kanal EKG Cihazı Fiyatı

 

EKG Cihazı Nedir ?

EKG Cihazı (Elektro kardio gram)  kalbin elektriksel aktivitesinin kaydedilmesi ile oluşan bu grafiğin izlenmesi ve yazdırılmasını sağlayan medikal cihazdır. Amplifikatör tarafından yükseltilen gerilimler genellikle termal kağıt üzerine yazdırılır.

EKG Cihazının Çalışma Prensibi

Kalpteki  sinüs düğümünden çıkan düzenli uyarılar  özel bir iletim yoluyla kas hücrelerine varır. Vücut  dinlenme halindeyken elektrik bakımından polarize durumda olan hücreler, gelen  uyarılarla depolarize olarak kasılır ve boyları kısalır.
Myokard hücreleri çok  kısa süren bu kasılma döneminden sonra hemen eski elektrik yüklerini kazanarak  tekrar polarize duruma geçerler. Nabız sayısı ne kadarsa bu olay da o kadar  tekrarlanır.
Kalbin elektriksel faaliyeti ile meydana gelen potansiyel  değişiklikler, kan aracılığıyla ile bütün vücuda aynı anda yayılır. Vücudun  genellikle 10 bölgesine yerleştirilen elektrotlar sayesinde çıkan elektriksel  değişiklikler yükseltilir ve kaydedilir. Vücudun çeşitli noktaları arasındaki  potansiyel farkları kaydedilir. EKG ölçümü için en az 2 noktadan ölçüm alınarak  potansiyel fark oluşturmak gerekir. Her EKG eğrisine derivasyon denir ve EKG 'lerde 12 derivasyon izlenir.

EKG Cihazının Kullanım Alanları

EKG cihazları özellikle Acil Servislerde, Polikliniklerde ve Kardioloji Servislerinde kullanılır. Ameliyat sırasında kullanılan derivasyon tercihi EKG’nin tanısal duyarlılığını artırır. DII ritim bozuklukları teşhisinde faydalı olurken V5 derivasyonu ise miyokart iskemisinin ortaya çıkarılmasında faydalıdır. Bu nedenle monitörde DII ve V5 derivasyonları izlenmelidir. V5 derivasyonu anestezide en az beş kablosu olan elektrokardiyograf kullanılması ile mümkündür.
Fakat üç ekstremite derivasyon kablosunun yerleştirilmesi ile de izlenebilir. Anestezi için genellikle beş veya üç derivasyonlu kablolar kullanılır. Bu kabloların yerleştirme yerleri operasyon sahasını ve doğru EKG göstergesini etkilemeyecek şekilde olmalıdır. Kabloların yönü değiştirilmeden standart yerlerin aşağı, yukarı veya ön, arka kısımlarına elektrotlar yerleştirilerek kabloları bağlanabilir.
Örneğin, cerrahi sahanın ve EKG kablo bağlantı yerlerinin birbirine yakın olduğu tiroid ameliyatlarında elektrotlar sık ve dokunmadan doğacak parazitli görüntünün önlenmesi için cerrahi sahadan uzak, hastanın göğüs kısmına yerleştirilir. Hastanın ön göğüs bölgesindeki bir ameliyatta hastanın sırt bölgesine elektrotlar yönler aynı kalmak koşuluyla simetrik olarak yerleştirilir.
Batın bölgesinde yapılacak ameliyatta elektrotlar üst göğüs kısmına (sternum) yerleştirilir.

EKG Cihazı Çeşitleri

EKG cihazları izlenebilirlik açısından tek kanallı, üç kanallı, altı kanallı ve on iki kanallı olarak 4’e ayrılır. Bu çeşitlerin birbirinden farkı termal EKG çıktısı üzerine yazdırılabilen derivasyon sayısıdır. Günümüzde EKG’ler belirlenen referans değerlerine göre yorum yapabilmekte ve kullanıcının işini oldukça kolaylaştırmaktadır.

EKG Cihazı Nasıl Kullanılır ?

EKG  elektrotları yerleştirilmeden önce defibrilatörün kabloları ve iletkenliği  kontrol edilmelidir. Hasta yapılacak işlem hakkında bilgilendirilir. Yapılacak  ameliyata göre elektrot yerleri belirlenir. Derideki elektriksel akımın  parazitliğini önleyip sinyal kalitesini artırmak için cildin temizlenip  hazırlanması gerekir.
Erkek hastalarda cilt hazırlığı ve temizliği için  yapılması gereken işlemler şunlardır: Elektrot  yapıştırılacak bölgedeki kıllar, yeterli yapışmayı sağlamak  ve elektrotlar çıkartılırken oluşacak rahatsızlığı önlemek için tıraş edilir. Islak ve yağlı ciltler elektrot yapıştırılmadan önce  temizlenir ve kurulanır. Elektrot  yapışacak bölgedeki cilt yüzeyi alkollü bir gaz bezi ile hafifçe  silinerek ciltteki elektriksel akım ve sinyal kalitesi artırılır. Cilt temizliği yapılıp EKG elektrotları belirlenen  yerlere yapıştırılır.
Gerekirse  elektrotların altına bir miktar iletkenliği artıran jel sürülebilir. Elektrotlar yerleştirildikten sonra cerrahi  solüsyonlarla ıslanma riskine karşı üzerleri sıvı geçirmeyen plaster veya başka  bir örtü ile örtülür. Elektrotlar yerleştirilip kablolar  uygun şekilde bağlandıktan sonra defibrilatörde derivasyonlar  ayarlanarak görüntü kontrolü yapılır. Elektrotlar yerleştirildikten sonra  cerrahi solüsyonlarla ıslanma riskine karşı üzerleri sıvı geçirmeyen plaster  veya başka bir örtü ile örtülür. Elektrotlar  yerleştirilip kablolar uygun şekilde bağlandıktan sonra defibrilatörde  derivasyonlar ayarlanarak görüntü kontrolü yapılır.

EKG Cihazıyla İlgili Uyarılar

Hastanın EKG’si çekilirken elektrotların bağlantı durumları iyi gözlenmeli, temassızlık durumunda bağlantılar kontrol edilmelidir. Hasta vücuduyla elektrotlar arasına su veya EKG jeli sürülmelidir.

 

​Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle maalesef sitemizden fiyat paylaşımı yapamıyoruz.
Lütfen fiyat taleplerinizi telefone-mail ve iletişim formu yolu ile isteyiniz.