Spirometre | Spirometre Cihazlari | Spirometre Fiyatlari

 

Spirometri ya da spirografi en sık kullanılan pulmoner fonksiyon testi (PFTs) olup, akciğer fonksiyonunu özellikle  inspiryum ve ekspiryum ile oluşan hava hacmini ve /veya ventilatuar debinin ölçülmesi amacıyla kullanılır. Spirometri testi; astım, kistik fibrozis, KOAH gibi hastalıklara tanı koymada işe yarayabilir.

Spirometri testi, spirometre adı verilen cihaz ile yapılır.

Spirometre, değişik solunum manevraları sırasında akciğere giren ve akciğerden çıkan havanın ölçümüdür.
Akciğer fonksiyon testleri, kalp ve akciğer fonksiyonlarını etkileyen hastalıkları değerlendirme ve izlemede, çevresel, mesleki ve ilaç karşılaımaların etkilerini değerlendirmede, cerrahi işlemlerin riskini tayinde ve işe giriş öncesi değerlendirmelerde yararlıdır.
Spirometrik testlerin endikasyonları
1-Tanısal amaçlı kullanım endikasyonları:              
-Semptomların değerlendirilmesi
-Hastalığın etkilerini değerlendirme                    
-Yüksek riskli bireylerin taranması                     
-Preoperatif değerlendirme
2-Sakatlık/Maluliyet değerlendirimi
3-İzleme amaçlı kullanım endikasyonları:              
-Tedaviye yanıt                      
-Hastalığın seyrini izleme                     
-Mesleki, çevresel, ilaçla karşılaşmanın toksik etkilerini değerlendirme
Akciğer fonksiyon testlerini yorumlarken öncelikle dikkate alınması gereken husus, testin kalitesidir. Yüksek kalitede bir sonuç alabilmek için: Cihazın doğru ölçüm yapması, test işleminin uygun şekilde yapılması, test kalitesini değerlendiren bir programın bulunması, uygun standart değerlerin seçilmesi ve sonuçları değerlendirmede uygun bir algoritmin kullanılması gereklidir. En az 3 testin yapılıp yapılmadığına bakmak ve testin tekrarlanabilir özellikte olup olmadığını değerlendirmek gereklidir.
Bilgisayarlı bir spirometre cihazından 20'den fazla spirometrik değişken ölçülebilmektedir. Fakat,test sonucunu değerlendirmede temel olarak üç değişken incelenir. Bunlar;
Vital kapasite (VC). Maksimal bir inspirasyondan sonra kişinin çıkarabildiği maksimal hava hacmidir.
Birinci saniyedeki zorlu vital kapasite (FEV1). Zorlu ekspirasyon manevrasında ilk saniye içinde çıkarılan hava miktarıdır. En sık kullanılan parametredir.
Zorlu vital kapasite (FVC). Zorlu bir ekspirasyonla çıkarılan hava hacmidir.

FEV1/FVC (%) oranı:
Genç erişkinde % 75’in üzerindedir, yaşla azalır.
Obstrüktif ve restriktif patolojilerin ayırımında kullanılır.
Havayolları obstrüksiyonu < %70.
Hafif‐orta dereceli obstrüksiyonun değerlendirilmesinde yararlıdır.
Restriktif patolojilerde oran korunur.

Spirometrik testlerin yorumlanmasında önerilen yaklaşım
1-Obstrüktif akciğer hastalıkları:
Ekspirasyonda hava akımında azalma,     
FEV1/FVC   azalma              
RV, FRC, TLC artma
2-Restriktif  akciğer hastalıkları
Akciğerin elastik geri çekilme özelliğinde artma  
TLC azalma  
VC azalma
Normal FEV1/FVC

 

​Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle maalesef sitemizden fiyat paylaşımı yapamıyoruz.
Lütfen fiyat taleplerinizi telefone-mail ve iletişim formu yolu ile isteyiniz.